VVS

Projektering VVS

Rörpulsen arbetar med projektering för rörläggning och ventilation, vi utför installationer och nya konstruktioner inom VVS-system. Med VVS-projektering får man en bra helhetsbild av behoven och kan samordna alla system. Rörpulsen har många års erfarenhet av installationsarbete och tekniska lösningar.  Vi har en kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy som vi ständigt arbetar med för att säkerställa bästa resultat.

VVS innefattar bland annat:

  • värme
  • ventilation
  • komfortkyla
  • inomhusklimat
  • sanitet
  • och mycket mer

Service och underhåll VVS

På Rörpulsen utför vi alla typer av service och underhåll på befintliga VVS- och rörinstallationer. Alla installationer behöver service och underhåll därför är en av de viktigaste hörnstenarna eftervård på befintliga VVS-installationer. Med en väl genomförd VVS-projektering bygger man in att systemet är dimensionerat för dagens behov och framtida behov men även att det ska vara enkelt och smidigt att kunna serva, reglera och underhålla. Kontakta oss idag så berättar vi gärna mer.