Rörpulsen VVS finns nu även att finna i Lidköping där vi kommer att serva det kommunala bostadsbolaget med våra tjänster framöver. Avtalet startar 2023-07-01 och löper på 2 år med möjlighet till avtalsförlängning 1+1 år.

Johnny Wickelgren:
”Vi är oerhört stolta att vi genom dedikerat, hårt och fokuserat arbete numer har kunnandet och kapaciteten att vinna avtal som dessa. Vi ser fram emot att lära känna AB Bostäder i Lidköping och personalen där och kommer definitivt ta vara på professionaliteten i och kunnandet som finns i bland annat, bemötandet av sina boende och tekniken i fastigheterna”

AB Bostäder äger och förvaltar ca 2600 lägenheter, 100 lokaler. Den största delen av beståndet finns främst i Lidköpings tätort men även i de mindre orterna Vinninga, Saleby, Järpås, Gillstad, Örslösa, Tolsjö och Tun.

Ramavtal med AB Bostäder Lidköping
https://www.bostaderlidkoping.se/
https://www.bostaderlidkoping.se/om-oss/entreprenorer-och-leverantorer/